Το fonipeiraioton.blogspot.gr μεταφέρθηκε στη νέα μας σελίδα www.fonipeiraioton.gr

Θα μεταφερθείτε αυτόματα στη νέα διεύθυνση. Αν αυτό δε συμβεί πατήστε το σύνδεσμο
http://www.fonipeiraioton.gr

Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΝΕΤΑΙ

Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΝΕΤΑΙ
WWW.FONIPEIRAIOTON.GR για άμεση ενημέρωση

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Τρίτη 10 Δεκεμβρίου 2013

Όλο και απλώνονται τα χέρια της COSCO        Ο  ΟΛΠ μετά την συνυπογραφή από τους Δ/ντες Συμβούλους της ΣΕΠ και του ΟΛΠ, του Σχεδίου Συμφωνητικού για την Β’ Τροποποίηση της Σύμβασης Παραχώρησης ΟΛΠ-ΣΕΠ απέστειλε το κείμενο της:
(α) στο Ελεγκτικό Συνέδριο για προσυμβατικό Έλεγχο, σύμφωνα με το νόμο και τα συμφωνηθέντα και
(β) στην Επιτροπή Ανταγωνισμού (DG Comp) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για γνωστοποίηση.

       Μετά την έγκριση ή την έκφραση παρατηρήσεων από το Ελεγκτικό Συνέδριο και την έκφραση απόψεων της DG Comp, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΛΠ θα συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, προκειμένου να αποφανθεί επί του τελικού κειμένου της επιχειρηματικής Συμφωνίας αυτής. Ακολούθως, ο ΟΛΠ α αποστείλει το τελικό κείμενο στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου, προκειμένου να εισαχθεί στη Βουλή των Ελλήνων για τελική έγκριση και ψήφιση.