Το fonipeiraioton.blogspot.gr μεταφέρθηκε στη νέα μας σελίδα www.fonipeiraioton.gr

Θα μεταφερθείτε αυτόματα στη νέα διεύθυνση. Αν αυτό δε συμβεί πατήστε το σύνδεσμο
http://www.fonipeiraioton.gr

Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΝΕΤΑΙ

Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΝΕΤΑΙ
WWW.FONIPEIRAIOTON.GR για άμεση ενημέρωση

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Δευτέρα, 24 Φεβρουαρίου 2014

Ο Αντιναύαρχος Αθανασόπουλος Αθανάσιος..Νέος Αρχηγός Λιμενικού Σώματος


Το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εξωτερικών και Άμυνας αποφάσισε:
Την αποστρατεία του Αρχηγού του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής Αντιναυάρχου Λ.Σ. Μπαντιά Δημήτριου, ο οποίος διατηρεί επί τιμή τον τίτλο της θέσης του Αρχηγού Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, θεωρώντας αυτόν ως «Ευδοκίμως τερματίσαντα τη σταδιοδρομία του» και του απένειμε το βαθμό του Ναυάρχου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής εν αποστρατεία.
Την επιλογή, ομόφωνα, ως Αρχηγού του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, του Υποναυάρχου Λ.Σ. Αθανασόπουλου Αθανάσιου, διότι πληροί σε απόλυτο βαθμό όλα τα προαπαιτούμενα από το νόμο για την προαγωγή του προσόντα, ο οποίος και προήχθη στο βαθμό του Αντιναυάρχου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής.


Τους αρχαιότερους του επιλεγέντος νέου Αρχηγού Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, Υπαρχηγούς Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, Κουνουγέρη Κωνσταντίνο και Τσιαδή Δημήτριο. Οι πρώην Υπαρχηγοί θεωρούνται ως «Ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους» και διατηρούν επί τιμή τον τίτλο της θέσης του αρχαιότερου και νεότερου Υπαρχηγού Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, αντιστοίχως.