Το fonipeiraioton.blogspot.gr μεταφέρθηκε στη νέα μας σελίδα www.fonipeiraioton.gr

Θα μεταφερθείτε αυτόματα στη νέα διεύθυνση. Αν αυτό δε συμβεί πατήστε το σύνδεσμο
http://www.fonipeiraioton.gr

Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΝΕΤΑΙ

Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΝΕΤΑΙ
WWW.FONIPEIRAIOTON.GR για άμεση ενημέρωση

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Δευτέρα, 24 Φεβρουαρίου 2014

ΩΡΑ ΓΙΑ... ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ!...Οι καταλήξεις -ήστε και –είστε των ρημάτων

Σύγχυση επικρατεί για τις καταλήξεις –ήστε και –είστε των ρημάτων στο β΄ πληθυντικό πρόσωπο, δηλαδή στο «εσείς». Ας δούμε τους κανόνες αναλυτικά:
Α. Όλα τα ρήματα της Ενεργητικής Φωνής, αυτά που δείχνουν ότι κάτι κάνω και τελειώνουν σε –ω που τονίζεται (ώ), όπως π.χ. τηλεφωνώ, επικοινωνώ, διατηρώ, προσπαθώ, απλοποιώ, δημιουργώ, οδηγώ, ακολουθώ, πληροφορώ, αγαπώ, πολεμώ, βοηθώ, ζητώ κ.ά., σχηματίζουν την Προστακτική Αορίστου με την κατάληξη –ήστε. Λέμε, λοιπόν:

Τηλεφωνήστε μου στον αριθμό …
Επικοινωνήστε μαζί μας εγκαίρως
Διατηρήστε την ψυχραιμία σας
Προσπαθήστε να είστε ήρεμοι
Απλοποιήστε τη ζωή σας
Δημιουργήστε τον χώρο σας
Καθοδηγήστε τους μαθητευόμενους
Ακολουθήστε τους κανόνες
Πληροφορήστε τους ενδιαφερόμενους
Αγαπήστε τον πλησίον
Καταπολεμήστε την κυτταρίτιδα
Βοηθήστε την ενορία μας
Ζητήστε τη βοήθεια του φίλου
Βλέπουμε ότι όλα τα ανωτέρω ρήματα έχουν αντικείμενο.
Β. Τα ρήματα της Παθητικής Φωνής, που τελειώνουν σε –ούμαι κλίνονται ως εξής στον Ενεστώτα (τι κάνω τώρα ή ποτέ ή πάντα ή τακτικά):
«διατηρούμαι, διατηρείσαι, διατηρείται, διατηρούμαστε, διατηρείστε, διατηρούνται»
Εδώ η κατάληξη –είστε γράφεται με «ει». Ας δούμε παραδείγματα:
Κυρία μου, διατηρείστε κομψότατη πάντα! (διατηρούμαι)
Εσείς κρατείστε υπό περιορισμόν (κρατούμαι)
Όλοι εσείς παρακολουθείστε από τη Μυστική Υπηρεσία (παρακολουθούμαι)
Προσποιείστε διαρκώς ότι είστε αθώοι (προσποιούμαι)
Αρνείστε ότι είναι δική σας η ευθύνη; (αρνούμαι)
Καταζητείστε από τον Νόμο (καταζητούμαι)
Μαρία Ν. Ταστσόγλου