Το fonipeiraioton.blogspot.gr μεταφέρθηκε στη νέα μας σελίδα www.fonipeiraioton.gr

Θα μεταφερθείτε αυτόματα στη νέα διεύθυνση. Αν αυτό δε συμβεί πατήστε το σύνδεσμο
http://www.fonipeiraioton.gr

Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΝΕΤΑΙ

Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΝΕΤΑΙ
WWW.FONIPEIRAIOTON.GR για άμεση ενημέρωση

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Τρίτη, 4 Φεβρουαρίου 2014

ΝΑΥΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ»ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής ΈνωσηςΠαράταση ημερομηνίας υποβολής προσφορών και διενέργειας Ανοιχτού Διεθνούς Διαγωνισμού του έργου με τίτλο:  «ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ: Εικονική Περιήγηση και Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες στο Ναυτικό Μουσείο Ελλάδος»
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Ναυτικό Μουσείο Ελλάδος στο πλαίσιο του έργου «ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ: Εικονική Περιήγηση και Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες στο Ναυτικό Μουσείο Ελλάδος» με κωδικό MIS 374042 που υλοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» του ΕΣΠΑ και με προϋπολογισμό της τάξεως των 457.479,67 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%, με την υπ. αριθμό 676-31/1/2014 απόφαση του Δ.Σ. ανακοινώνει:

  1. Παράταση της ημερομηνίας υποβολής προσφορών, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 21/2/2014 και ώρα 14:00 και τόπο κατάθεσης τα γραφεία του Ναυτικού Μουσείου της Ελλάδος (Ακτή Θεμιστοκλέους, Φρεαττύδα 185 37, Πειραιάς). 
  2. Το άνοιγμα των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την ίδια μέρα Παρασκευή 21 /2/ 2014 και ώρα 15:00 στα γραφεία του Ναυτικού Μουσείου της Ελλάδος (Ακτή Θεμιστοκλέους, Φρεαττύδα 185 37, Πειραιάς).
  3. Πληροφορίες ή διευκρινίσεις σχετικές με το περιεχόμενο της Διακήρυξης οι υποψήφιοι Ανάδοχοι μπορούν να ζητήσουν γραπτώς μέχρι και την Παρασκευή 7/2/2014 και ώρα 10:00.

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης διατίθεται μέσω του διαδικτύου στη διεύθυνση www.hmmuseum.gr. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν πληροφορίες κατά τις εργάσιμες ημέρες (εκτός Δευτέρας) και από ώρα 10:00 έως 14:00 στο τηλέφωνο +302104516264.

                                                                                   
Η Νόμιμος Εκπρόσωπος

Αναστασία Αναγνωστοπούλου - ΠαλούμπηΠρόεδρος Ναυτικού Μουσείου Ελλάδος