Το fonipeiraioton.blogspot.gr μεταφέρθηκε στη νέα μας σελίδα www.fonipeiraioton.gr

Θα μεταφερθείτε αυτόματα στη νέα διεύθυνση. Αν αυτό δε συμβεί πατήστε το σύνδεσμο
http://www.fonipeiraioton.gr

Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΝΕΤΑΙ

Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΝΕΤΑΙ
WWW.FONIPEIRAIOTON.GR για άμεση ενημέρωση

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Δευτέρα, 3 Φεβρουαρίου 2014

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ..ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ;


ΓΡΑΦΕΙ Η ΜΑΡΙΑ Ν. ΤΑΣΤΣΟΓΛΟΥ

Μεγάλη είναι η αναστάτωση που έχει προκαλέσει στον εκπαιδευτικό κόσμο το θέμα της αξιολόγησης δασκάλων και καθηγητών και αυτοαξιολόγησης των σχολικών μονάδων. Η ΔΟΕ και η ΟΛΜΕ, τα συνδικαλιστικά όργανα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αντίστοιχα, μιλούν για διαγραφή των σχολικών συμβούλων εκείνων, οι οποίοι θα προχωρήσουν στη διαδικασία της αξιολόγησης. Απ’ τη μεριά τους οι σχολικοί σύμβουλοι υποστηρίζουν ότι η αξιολόγηση είναι μια διαδικασία «μη τιμωρητική, μακριά από ποσοστώσεις και διαθεσιμότητες, συνδεδεμένη με την επιμόρφωση, που δεν στοχεύει στην απόδοση ευθυνών, αλλά στη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης».

Και πράγματι, έτσι πρέπει να είναι! Κανείς δεν μπορεί να είναι ενάντιος στην αξιολόγηση, όταν αυτή γίνεται για το καλό της εκπαίδευσης και της κοινωνίας γενικότερα. Παρατίθεται απόσπασμα από το Φ.Ε.Κ. αρ. 240 / 5-11-13, Π.Δ. 152 «Αξιολόγηση εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης»:

«Άρθρο 2
Σκοπός της αξιολόγησης και γενικές αρχές
1. Σκοπός της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών είναι η βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού και του διοικητικού τους έργου μέσω της άμεσης σύνδεσής της με την επιμόρφωση, προς όφελος των ιδίων, των μαθητών και της κοινωνίας.
2. Ειδικότερα, η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών συμβάλλει:
α) στην ολοκληρωμένη αποτύπωση των δεδομένων που προκύπτουν από την αξιολόγηση της σχολικής μονάδας και του εκπαιδευτικού συστήματος στο σύνολό του με στόχο τη βελτίωσή του,
β) στη διαπίστωση της ποιότητας των δομών και των λειτουργιών και των αποτελεσμάτων του εκπαιδευτικού και διοικητικού τους έργου,
γ) στη διάχυση των καλών πρακτικών στα σχολεία όλης της χώρας, ως βασικού συντελεστή υποστήριξης των εκπαιδευτικών στις διαδικασίες της επιμόρφωσης και της ανατροφοδότησης του έργου τους,
δ) στην παροχή κινήτρων για τη διαρκή επιστημονική και επαγγελματική ανάπτυξη και εξέλιξη των στελεχών και των εκπαιδευτικών, στο πλαίσιο και της διά βίου μάθησης,
ε) στη διεκπεραίωση των διοικητικο−υπηρεσιακών διαδικασιών που απαιτεί η λειτουργικότητα του εκπαιδευτικού συστήματος.»

Όπως γίνεται αντιληπτό η αξιολόγηση είναι συνδεδεμένη με την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και την παροχή κινήτρων για τη διαρκή επιστημονική και επαγγελματική ανάπτυξη και εξέλιξη αυτών. Επιμόρφωση και παροχή κινήτρων, όμως, δεν φαίνεται να προετοιμάζει το Υπουργείο, το οποίο είναι αποφασισμένο να προχωρήσει σύμφωνα με το αρχικό χρονοδιάγραμμα που έχει οριστεί και ολοκληρώνεται στο τέλος Μαΐου. Με τα πέντε βασικά κριτήρια «Εκπαιδευτικό περιβάλλον», «Σχεδιασμός, προγραμματισμός και προετοιμασία της διδασκαλίας», «Διεξαγωγή της διδασκαλίας και αξιολόγηση των μαθητών», «Υπηρεσιακή συνέπεια και επάρκεια», «Επιστημονική και επαγγελματική ανάπτυξη» οι εκπαιδευτικοί θα βαθμολογούνται και θα κρίνονται «ελλιπείς», «επαρκείς», «πολύ καλοί» και «εξαιρετικοί». Ο φόβος δεν είναι μήπως οι «ελλιπείς» και οι απλώς «επαρκείς» μείνουν στάσιμοι και δεν ανέβουν σε βαθμολογικό κλιμάκιο. Ο φόβος είναι μήπως απολυθούν. Δεν είναι κανείς σίγουρος ότι πράγματι η αξιολόγηση έχει συνδεθεί με την επιμόρφωση – όπως θα έπρεπε – και όχι με την απόλυση. Ούτε είναι τιμητικό για μια κοινωνία να κατηγοριοποιεί τα σχολεία της, σαν «καλά» και «κακά». Τα σχολεία είναι πηγές φωτός και ως τέτοια θα έπρεπε να τα φρόντιζε η Πολιτεία εξοπλίζοντάς τα με όλο το υλικό εκείνο που απαιτείται για την απρόσκοπτη λειτουργία τους και την ομαλή διαδικασία της μάθησης.