Το fonipeiraioton.blogspot.gr μεταφέρθηκε στη νέα μας σελίδα www.fonipeiraioton.gr

Θα μεταφερθείτε αυτόματα στη νέα διεύθυνση. Αν αυτό δε συμβεί πατήστε το σύνδεσμο
http://www.fonipeiraioton.gr

Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΝΕΤΑΙ

Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΝΕΤΑΙ
WWW.FONIPEIRAIOTON.GR για άμεση ενημέρωση

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Τετάρτη, 22 Ιανουαρίου 2014

Απαράδεκτες οι ρυθμίσεις του Νομοσχεδίου Διαλύουν τα επιμελητήρια


Το Ε.Β.Ε.Π., με επιστολή του στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, την οποία κοινοποίησε στην Κ.Ε.Ε.Ε., εξέφρασε την έντονη απορία του για τη νέα ρύθμιση που εμπεριέχεται στο ψηφισθέν, από 15-1-2014, νομοσχέδιο, του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με τον τίτλο «Ενιαία Αρχή Συντονισμού Πτήσεων και άλλες διατάξεις», όπως αυτή αποτυπώνεται στο άρθρο 25 του εν λόγω νόμου και, αναρμοδίως, τροποποιεί το ισχύον εμπορικό επιμελητηριακό δίκαιο, με εμφανή στόχο την αποδυνάμωση των τοπικών επιμελητηρίων της χώρας.

Αποδυναμώνεται άνευ αποχρώντος λόγου ο θεσμός της εγγραφής κάθε ασκούντος εμπορική δραστηριότητα στο οικείο εμπορικό, βιομηχανικό, βιοτεχνικό ή επαγγελματικό επιμελητήριο και διασπείρεται επιπόλαια και αδικαιολόγητα η όλη οργάνωση και παρακολούθηση της εμπορικής δραστηριότητας, η οποία ανήκει στον μοναδικό της φυσικό φορέα, που είναι τα εμπορικά, βιομηχανικά, βιοτεχνικά και επαγγελματικά επιμελητήρια.