Το fonipeiraioton.blogspot.gr μεταφέρθηκε στη νέα μας σελίδα www.fonipeiraioton.gr

Θα μεταφερθείτε αυτόματα στη νέα διεύθυνση. Αν αυτό δε συμβεί πατήστε το σύνδεσμο
http://www.fonipeiraioton.gr

Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΝΕΤΑΙ

Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΝΕΤΑΙ
WWW.FONIPEIRAIOTON.GR για άμεση ενημέρωση

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Δευτέρα, 27 Ιανουαρίου 2014

ΩΡΑ ΓΙΑ... ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ! ΤΟ ΤΕΛΙΚΟ «Ν» ΣΤΟ ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΑΡΘΡΟ


Έχουμε μάθει από προηγούμενο κανόνα της Γραμματικής να απαλείφουμε το τελικό «ν» των αρσενικών και θηλυκών άρθρων (τον, την) μπροστά από λέξεις που αρχίζουν από σύμφωνο, εκτός από τα σύμφωνα κ, π, τ, τις διφθόγγους μπ, ντ, γκ, τσ και τζ και τα διπλά ξ και ψ.
Ο κανόνας αυτός για την αιτιατική του αρσενικού άρθρου «τον» ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ πλέον, σύμφωνα με τη νέα Γραμματική του 2011.

Το τελικό -ν διατηρείται πάντα στον ενικό του αρσενικού οριστικού και αόριστου άρθρου (τον, έναν), για να αποφεύγεται η σύγχυση με το ουδέτερο οριστικό και αόριστο άρθρο (το, ένα).
Π.χ. τον νέο (άντρα), αλλά το νέο (είδηση)
        έναν νέο (άντρα), αλλά ένα νέο (είδηση)
Επίσης το τελικό -ν γράφεται πάντα στην προσωπική αντωνυμία αυτόν και τον. Π.χ. αυτόν θέλω, τον θέλω.
Ας τηρούμε τον κανόνα αυτόν, γιατί στον γραπτό λόγο, αν δεν γράφουμε το ν στο αρσενικό άρθρο, διαβάστε τι μπορεί να συμβεί:
«Ακολούθησα το μοναχικό, θλιμμένο, γερασμένο και παράξενο άνθρωπο…»
Το μάτι και ο νους ξαναγυρίζουν στο άρθρο για να το «διορθώσουν» και να το ξαναδιαβάσουν ως αρσενικό, διότι μέχρι τη λέξη «παράξενο» φαινόταν ότι επρόκειτο για ουδέτερο.

Μαρία Ταστσόγλου