Το fonipeiraioton.blogspot.gr μεταφέρθηκε στη νέα μας σελίδα www.fonipeiraioton.gr

Θα μεταφερθείτε αυτόματα στη νέα διεύθυνση. Αν αυτό δε συμβεί πατήστε το σύνδεσμο
http://www.fonipeiraioton.gr

Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΝΕΤΑΙ

Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΝΕΤΑΙ
WWW.FONIPEIRAIOTON.GR για άμεση ενημέρωση

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Τετάρτη, 22 Ιανουαρίου 2014

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ...Να γίνουν προσλήψεις

Αυτή τη δύσκολη περίοδο, η Τράπεζα πρέπει να αναδιατάξει τις δυνάμεις της σε Διοίκηση και Δίκτυο και να αναδιαρθρώσει τις υπηρεσίες της για την εύρυθμη λειτουργία της. Με τον τρόπο αυτόν θα είναι σε θέση να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις της επόμενης μέρας, να στηρίξει κυρίως τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της οικονομίας και να βοηθήσει στην ανάταξη της χώρας. Παράλληλα, θα ικανοποιήσει το ανθρώπινο δυναμικό της, το οποίο πάντοτε στήριζε και στηρίζει την Τράπεζα.

Ο ΣΕΠΕΤΕ θέτει στη διάθεση της Διοίκησης τα μέλη του και τα στελέχη του, για να βοηθήσει την Τράπεζα να εδραιώσει την ηγετική της θέση τόσο στο εγχώριο τραπεζικό σύστημα, όσο και διεθνώς.
Για τον ΣΕΠΕΤΕ προτεραιότητα αποτελούν:
     η εξασφάλιση ικανοποιητικού επιπέδου διαβίωσης και ασφαλιστικής κάλυψης
     η διαφάνεια στην αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού
     η άμεση ένταξη στον Κανονισμό Εργασίας όλων των εργαζομένων στην Εθνική Τράπεζα (συνάδελφοι της Probank, FBB, θυγατρικών ΕΣΕ, ειδικοί συνεργάτες – σύμβουλοι, ενοικιαζόμενοι με δεκαετή τουλάχιστον υπηρεσία στην Τράπεζα)
     ίση αμοιβή για την ίδια παρεχόμενη εργασία
     θέσπιση νέων ευέλικτων προϊόντων για ρυθμίσεις – επαναρυθμίσεις ενήμερων και ληξιπρόθεσμων οφειλών των συναδέλφων  αναδιοργάνωση της Τράπεζας με σύμπτυξη Διευθύνσεων και άμεση επάνδρωση των Καταστημάτων για την εξυπηρέτηση της πελατείας
     άμεση διενέργεια διαγωνισμού για την πρόσληψη 800 ατόμων υψηλών προδιαγραφών μέσω ΑΣΕΠ, για την κάλυψη των κενών της εθελούσιας

     βιωσιμότητα των ασφαλιστικών μας ταμείων (Επικουρικό, Αυτασφάλεια)