Το fonipeiraioton.blogspot.gr μεταφέρθηκε στη νέα μας σελίδα www.fonipeiraioton.gr

Θα μεταφερθείτε αυτόματα στη νέα διεύθυνση. Αν αυτό δε συμβεί πατήστε το σύνδεσμο
http://www.fonipeiraioton.gr

Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΝΕΤΑΙ

Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΝΕΤΑΙ
WWW.FONIPEIRAIOTON.GR για άμεση ενημέρωση

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Παρασκευή, 24 Ιανουαρίου 2014

Να υπάρξει κοινωνικό πρόσωπο στην Ευρώπη


Είναι ξεκάθαρο ότι η κοινωνική διάσταση της Ο.Ν.Ε πρέπει να βρεθεί στο επίκεντρο της οικονομικής διακυβέρνησης. Οι επιπτώσεις της κρίσης, αλλά και οι πολιτικές που υιοθετήθηκαν για την αντιμετώπισή της διαμορφώνουν μια έκρυθμη κοινωνική κατάσταση στο εσωτερικό της Ένωσης.
Το «χάσμα» μεταξύ βορρά και Νότου διευρύνεται επικίνδυνα, οι κοινωνικές ανισότητες οξύνονται, η ανεργία και η ανεργία των νέων έχουν ξεπεράσει κάθε προηγούμενο, στην Ελλάδα η ανεργία των νέων ξεπερνά το 57%, η φτώχεια εξαπλώνεται, ήδη ένας στους τρεις Έλληνες αντιμετωπίζει κίνδυνο φτώχειας.

Ταυτόχρονα και ενώ οι κοινωνικές δαπάνες περικόπτονται συνεχώς: Οι χαμηλόμισθοι επωμίζονται δυσανάλογα φορολογικά βάρη είτε με άμεση, είτε με έμμεση φορολόγηση, με τη χώρα μας να καταλαμβάνει την πρώτη θέση στη φορολόγηση φυσικών προσώπων, τα εισοδήματα περιορίζονται σημαντικά, κυρίως λόγω του βίαιου κατακερματισμού των αγορών εργασίας με δυσμενείς προεκτάσεις για την πραγματική οικονομία και την απασχόληση, η ίδια η εργασία δεν προστατεύει πια από τη φτώχεια, με τους φτωχούς εργαζόμενους να πολλαπλασιάζονται.
Είναι σαφές, επομένως, ότι οι μακροοικονομικές πολιτικές δεν μπορούν να είναι αποτελεσματικές, όσο στερούνται κοινωνικού περιεχομένου και αναπτυξιακού προσανατολισμού. Απαιτείται λοιπόν ένα ισχυρό «Κοινωνικό Σύμφωνο για την Ευρώπη» με γνώμονα μια ισόρροπη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη και σεβασμό στις αξίες του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Μοντέλου.
Σε αυτήν την κατεύθυνση και με δεδομένα τα συμπεράσματα της Κοινής Έκθεσης για την Απασχόληση, πρέπει να επιτευχθεί φέτος στις ειδικές ανά χώρα συστάσεις η αναγκαία ισορροπία μεταξύ οικονομικής και κοινωνικής διάστασης και να υπάρξει ειδική μέριμνα για κράτη μέλη που εφαρμόζουν Προγράμματα Δημοσιονομικής Προσαρμογής όπως η Ελλάδα και φέρονται πλήρως "αποκλεισμένα" από τους στόχους της Στρατηγικής ΕΕ2020;"

Κώστας Πουπάκης