Το fonipeiraioton.blogspot.gr μεταφέρθηκε στη νέα μας σελίδα www.fonipeiraioton.gr

Θα μεταφερθείτε αυτόματα στη νέα διεύθυνση. Αν αυτό δε συμβεί πατήστε το σύνδεσμο
http://www.fonipeiraioton.gr

Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΝΕΤΑΙ

Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΝΕΤΑΙ
WWW.FONIPEIRAIOTON.GR για άμεση ενημέρωση

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Τρίτη, 21 Ιανουαρίου 2014

"Το άνοιγμα της ψυχής φέρνει τη θεραπεία"

Η οργάνωση του ανθρώπου σε κοινωνικές ομάδες καθιερώθηκε μαζί με την ύπαρξη του στον κόσμο, καθώς είχε παρατηρηθεί από τότε πως η ανθρώπινη επαφή και η σχέση μπορούν να ανακουφίσουν τον άνθρωπο από τον ψυχικό πόνο, να επηρεάσουν τη συμπεριφορά του και να τροποποιήσουν την εσωτερική εικόνα του κάθε ατόμου για τον εαυτό του και τον κόσμο.
Η ανάγκη του ανθρώπου για επικοινωνία (ιδίως σε εποχές κοινωνικής και οικονομικής κρίσης) με τους άλλους ανθρώπους παραμένει σταθερά αυξανόμενη καθώς είναι απαραίτητη για τη ψυχική του ισορροπία, ενώ όλες οι κοινωνικές ομάδες στην ανθρώπινη ιστορία δημιουργούσαν ευκαιρίες για τη συνεύρεση των μελών τους.

Ο όρος "ψυχοθεραπεία" είναι σχετικά πρόσφατος, αν και η ψυχοθεραπεία προηγείται χρονικά της ψυχιατρικής. Αναπτύχθηκε λόγω των προσωπικών και κοινωνικών αναγκών των ανθρώπων, με σκοπό να αντιμετωπιστούν συμπτώματα όπως υπερβολικό άγχος, φοβίες, μελαγχολία, σεξουαλικές δυσκολίες ή προβλήματα στις σχέσεις με τους άλλους ανθρώπους...
Η ψυχοθεραπεία ανεξάρτητα από το μοντέλο / προσέγγιση που ακολουθεί, έχει κάποια βασικά χαρακτηριστικά :
α) να δημιουργήσει σχέση με τον θεραπευόμενο (θεραπευτική σχέση),

β) να τον κατανοήσει (ενσυναίσθηση),
γ) να τον υποστηρίξει συναισθηματικά,
δ) να τον οδηγήσει σε ψυχική ισορροπία και ευεξία.
Συνεπώς, στόχος της ψυχοθεραπείας είναι η θετική τροποποίηση των ιδεών, της συμπεριφοράς και του συναισθήματος των ατόμων μέσα από τη θεραπευτική σχέση.
Υπάρχουν δεκάδες τύποι ψυχοθεραπειών. Αν λάβουμε υπόψη μας ότι η ψυχοθεραπεία, ακόμη και όταν επιβάλλει αυστηρούς μεθοδολογικούς κανόνες, εξαρτάται στη πρακτική της εφαρμογή σημαντικά από την προσωπικότητα του θεραπευτή, μπορούμε να πούμε ότι υπάρχουν τόσες ψυχοθεραπείες όσοι και ψυχοθεραπευτές.
Εκτός από τη ατομική ψυχοθεραπεία υπάρχει και η ομαδική ψυχοθεραπεία (group therapy). Οι ομάδες αυτογνωσίας συνιστούν ψυχοθεραπεία μέσα στην ομάδα, από την ομάδα, διά της ομάδας, συμπεριλαμβανομένου και του θεραπευτή. Εξ ορισμού είναι ατομική θεραπεία, γιατί το άτομο καλείται να οριοθετήσει / διερευνήσει τον εαυτό του μέσα στο group, να αναλύσει τις συναισθηματικές του εμπλοκές και να βιώσει τη λυτρωτική διορθωτική εμπειρία επιφέροντας ριζικές θετικές αλλαγές στην ποιότητα ζωής του. Βασίζεται στην Υπαρξιστική Θεώρηση (cognitive and emotional restructuring) με εφαρμογή Γνωσιακών - Συμπεριφορικών και Συστημικών τεχνικών.
Οι συναντήσεις εργασίας των ομάδων είναι εβδομαδιαίας συχνότητας και χρονικής διάρκειας δύο (2) ωρών.
Το Ιατρείο Ψυχοθεραπείας Πειραιά διοργανώνει ένα βιωματικό σεμινάριο Ομάδων Αυτογνωσίας, Προσωπικής Ανάπτυξης και Καλλιέργειας Κοινωνικών Δεξιοτήτων (Encounter Group Programme).

Πληροφορίες: Δρ. Νίκος Ε. Δέγλερης
Τηλ. επικοιν: 210-4135417 email: deglerispsy@yahoo.gr