Το fonipeiraioton.blogspot.gr μεταφέρθηκε στη νέα μας σελίδα www.fonipeiraioton.gr

Θα μεταφερθείτε αυτόματα στη νέα διεύθυνση. Αν αυτό δε συμβεί πατήστε το σύνδεσμο
http://www.fonipeiraioton.gr

Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΝΕΤΑΙ

Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΝΕΤΑΙ
WWW.FONIPEIRAIOTON.GR για άμεση ενημέρωση

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Πέμπτη, 9 Ιανουαρίου 2014

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣΗΣ Ε.Ε. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ


Από τις προτάσεις του ΕΒΕΠ
Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς, στο πλαίσιο των βασικών προτεραιοτήτων της Ελληνικής Προεδρίας στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενδιαφέρεται για τη προώθηση τριών κυρίαρχων θεμάτων ιδιαίτερης σημασίας, τα οποία αφορούν στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της εμπορικής, βιομηχανικής και ναυτιλιακής πολιτικής σε Εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο. Το Ε.Β.Ε.Π., σε συνεργασία με άλλους φορείς, έχει ήδη παραθέσει συγκεκριμένες προτάσεις βασικής σημασίας σε συσχέτιση με τους αντίστοιχους προβληματισμούς της ελληνικής επιχειρηματικότητας, ώστε να ενσωματωθούν - κατά την κρίση του Υπουργείου Ανάπτυξης - στη θεματολογία της συνεδρίασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας στις 20 και 21 Φεβρουαρίου.


Η Ελλάδα, ως παραδοσιακά ναυτιλιακή χώρα που γνωρίζει καλά τη δυναμική και τις ευκαιρίες που απορρέουν από τις θαλάσσιες δραστηριότητες, στο πλαίσιο της προεδρίας της, θα αναλάβει να προωθήσει τον ανασχεδιασμό της θαλάσσιας πολιτικής της Ε.Ε. με ορίζοντα το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ιουνίου, σε θέματα αναπτυξιακής διάστασης όπως η ενέργεια, οι μεταφορές, ο θαλάσσιος τουρισμός και η στρατηγική για την Αδριατική και το Ιόνιο. Θεωρείται μεγάλης σημασίας θέμα τόσο για την Ελλάδα όσο και για την Ε.Ε., η εμπορική επαναλειτουργία των ελληνικών Ναυπηγείων και προτείνεται η επανεξέταση όλου του θέματος από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας, αλλά και όλα τα αρμόδια Κοινοτικά όργανα σχεδιασμού και λήψης αποφάσεων, ώστε να αποκτήσει η Ευρώπη μια απαραίτητη Ναυπηγοεπισκευαστική Βάση στην Νοτιοανατολική περιοχή της Μεσογείου. Κάτι που άλλωστε, έχει διατυπώσει επανειλημμένα ως πρόταση-θέση, το ΕΒΕΠ, ενώ διαθέτει τα απαραίτητα οικονομικά στοιχεία που επιβεβαιώνουν τα οφέλη, που μπορεί να αποκομίσει από τη παγκόσμια Εμπορική Ναυτιλία τόσο η ελληνική όσο και συνολικά η ευρωπαϊκή οικονομία.

Ο Πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π., κ. Βασίλης Κορκίδης, καθιστά σαφές ότι η προώθηση και μόνο των τριών σχετικών εκσυγχρονιστικών νομοθετικών ρυθμίσεων σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, θα ενισχύσει την επιχειρηματικότητα και την ανταγωνιστικότητα σε αυτήν την οικονομικά δύσκολη χρονική περίοδο για την Ευρωπαϊκή Ένωση και κυρίως για τη χώρα μας. Πιστεύει ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στη «γαλάζια ανάπτυξη» και οι εταίροι μας να αποδεχθούν ότι η θάλασσα είναι προνομιακό πεδίο γνώσης και δράσης των Ελλήνων, αλλά και πηγή ανάπτυξης για όλη την Ευρώπη. Τέλος, με την ευκαιρία της επίσημης τελετής έναρξης, εύχεται η πέμπτη ελληνική προεδρία να είναι η πι
o πετυχημένη και με την Ελλάδα στο «τιμόνι» της Ευρώπης να επιτευχθούν στόχοι, προτεραιότητες και να επιβεβαιωθούν οι προσδοκίες της πολυπόθητης εξόδου από την εξαετή οικονομική κρίση.