Το fonipeiraioton.blogspot.gr μεταφέρθηκε στη νέα μας σελίδα www.fonipeiraioton.gr

Θα μεταφερθείτε αυτόματα στη νέα διεύθυνση. Αν αυτό δε συμβεί πατήστε το σύνδεσμο
http://www.fonipeiraioton.gr

Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΝΕΤΑΙ

Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΝΕΤΑΙ
WWW.FONIPEIRAIOTON.GR για άμεση ενημέρωση

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Παρασκευή, 24 Ιανουαρίου 2014

Παίρνουν τα φυλλάδια από άνεργους ναυτικούς.

Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου και κατόπιν δημόσιας πρόσκλησης, καταρτίζεται «Μητρώο Ενεργών Ναυτικών». «Ενεργός» θεωρείται ο ναυτικός που έχει τουλάχιστον οκτώ μήνες υπηρεσίας επί πλοίου κατά τα τελευταία τρία έτη. Το Μητρώο περιλαμβάνει ιδίως τα στοιχεία των ναυτικών, τις ειδικότητες και τις ναυτολογήσεις.
Με την ίδια απόφαση προσδιορίζεται το ειδικότερο περιεχόμενο του Μητρώου, η διαδικασία και ο χρόνος ενημέρωσής του, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
Δηλαδή, κάθε χρόνο πρέπει ο ναυτεργάτης να έχει κοντά 3 μήνες θαλάσσια υπηρεσία για να μην του πάρουν το φυλλάδιο. Που σημαίνει ότι οι χιλιάδες ναυτεργάτες που είναι μακροχρόνια άνεργοι, τελειώνουν!

Με το ίδιο πολυνομοσχέδιο επιτρέπονται οι ατομικές συμβάσεις, ενώ είναι στην διακριτική ευχέρεια του πλοιοκτήτη ποιας εθνικότητας ναυτεργάτες θα χρησιμοποιήσει!