Το fonipeiraioton.blogspot.gr μεταφέρθηκε στη νέα μας σελίδα www.fonipeiraioton.gr

Θα μεταφερθείτε αυτόματα στη νέα διεύθυνση. Αν αυτό δε συμβεί πατήστε το σύνδεσμο
http://www.fonipeiraioton.gr

Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΝΕΤΑΙ

Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΝΕΤΑΙ
WWW.FONIPEIRAIOTON.GR για άμεση ενημέρωση

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου 2013

Ε.Β.Ε.Π...ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)

 Την Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου 2013, πραγματοποιήθηκε στο Ε.Β.Ε.Π. η παρουσίαση του Εθνικού  Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) από τον Γενικό Γραμματέα Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, κ. Σ. Κομνηνό και τον Διευθυντή Έργου, κ. Α. Φρατζέσκο. 
Το Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. είναι μια ηλεκτρονική πλατφόρμα μέσα από την οποία περνούν πλέον υποχρεωτικά όλες οι συμβάσεις του Δημοσίου για προμήθεια αγαθών, λήψη υπηρεσιών κ.λπ. αξίας άνω των 1.000€. Παρέχει τη δυνατότητα διεξαγωγής διαγωνισμών, καλύπτοντας ηλεκτρονικά και με χρήση ψηφιακής υπογραφής όλα τα στάδια που προβλέπει η σχετική νομοθεσία, ενώ προσφέρει ακόμη και ηλεκτρονική διαβούλευση κατά την κατάρτιση των προκηρύξεων (σχόλια και παρατηρήσεις υποβάλλονται στο διαδικτυακό τόπο www.promitheus.gov.gr, στο πεδίο «Διαβουλεύσεις»).

O Πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς, κ. Βασίλης Κορκίδης, επεσήμανε χαρακτηριστικά ότι: «Η απλούστευση και η διαφάνεια στους δημόσιους διαγωνισμούς αποτελούσε μόνιμο ερωτηματικό για τις μικρομεσαίες, ελληνικές επιχειρήσεις. Η απάντηση φαίνεται επιτέλους να δίνεται με τη εφαρμογή του νέου ηλεκτρονικού Συστήματος. Το Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. εξασφαλίζει διαύγεια και αξιοπιστία, μείωση της γραφειοκρατίας, ενίσχυση του ανταγωνισμού και ταχύτητα με παράλληλα μεγάλο οικονομικό όφελος για το Δημόσιο και τις επιχειρήσεις.» Επιπλέον, πρότεινε στον Γενικό Γραμματέα να υλοποιηθεί πρώτα στο Ε.Β.Ε.Π. η εκπαίδευση σε φορείς και προσωπικό των Επιμελητηρίων (τοπικά help desk), προκειμένου να διευκολυνθούν οι επιχειρήσεις και να χρησιμοποιήσουν το Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
Ο πειραϊκός επιχειρηματικός κόσμος που παρακολούθησε την παρουσίαση, έδειξε έντονο ενδιαφέρον με τις καίριας σημασίας ερωτήσεις αλλά και εύλογες απορίες του, καθώς πρόκειται για ένα Σύστημα που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στη χώρα μας το οποίο είναι ένα χρήσιμο εργαλείο ανάπτυξης και διαφάνειας.
Ανάμεσα στου παρόντες διακρίναμε, εκτός των άλλων και, τον Πρόεδρο του ΒΙ.ΠΑ.Σ κ. Γιάννη Πολυχρονόπουλο, τον Σύμβουλο της ΕΣΕΕ κ. Παύλο Πολιτάκη, τους Επιχειρηματίες κ.κ. Δημήτρη Μαρκομιχάλη, Γιώργο Σωτηρίου.

Δημήτρης Κανατσέλης