Το fonipeiraioton.blogspot.gr μεταφέρθηκε στη νέα μας σελίδα www.fonipeiraioton.gr

Θα μεταφερθείτε αυτόματα στη νέα διεύθυνση. Αν αυτό δε συμβεί πατήστε το σύνδεσμο
http://www.fonipeiraioton.gr

Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΝΕΤΑΙ

Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΝΕΤΑΙ
WWW.FONIPEIRAIOTON.GR για άμεση ενημέρωση

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Τετάρτη, 18 Δεκεμβρίου 2013

ΣΠΥΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ......ΝΕΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Τις απόψεις των αυτοδιοικήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη νέα στρατηγική που προτείνει η Κομισιόν για τα δάση και το δασικό τομέα, κατέθεσε στην αρμόδια επιτροπή φυσικών πόρων στις Βρυξέλλες, ως κεντρικός εισηγητής, το μέλος της εθνικής μας αντιπροσωπείας στην Επιτροπή των Περιφερειών της ΕΕ κ. Σπύρος Σπυρίδων.
Στην εισήγησή του ο κ. Σπυρίδων, αφού εξέφρασε την ανησυχία του για την αναμενόμενη υπερεκμετάλλευση των δασών, καθώς προβλέπεται το 50% της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές μέχρι το 2020 να προέρχεται από τη δασική βιομάζα, έδωσε έμφαση στην ολοκληρωμένη διαχείριση των δασών, συνδέοντας τα οικονομικά οφέλη που προκύπτουν, ή μπορούν να προκύψουν από την εκμετάλλευση των δασών, με την ανάγκη για την προστασία τους.

Τα δάση, τόνισε ο κ. Σπυρίδων, εκτός από χώροι αναψυχής και βασικός παράγοντας που μετριάζει την κλιματική αλλαγή (φαινόμενα θερμοκηπίου κλπ) μπορούν να αποτελέσουν πηγή εσόδων για τις τοπικές κοινωνίες, οι οποίες ανέκαθεν, μέσα από αρμονική σχέση εκμετάλλευσης και προστασίας τους, αξιοποιούσαν τα προϊόντα που παράγονται σε αυτά. Αξίζει να σημειωθεί ότι στην ΕΕ τα δάση εξασφαλίζουν 3,5 εκατομμύρια περίπου θέσεις εργασίας. Θέσεις που μπορούν να αυξηθούν είτε στην πρωτογενή παραγωγή του δασικού τομέα είτε στη μεταποίηση, αρκεί να υπάρξει η δυνατότητα ενημέρωσης των πολιτών και εφαρμογή πολιτικών ενθάρρυνσής τους να αποκτήσουν δεξιότητες για τα επαγγέλματα του δάσους, που σε αρκετές περιοχές έχουν εγκαταλειφθεί.
Η τελική διαμόρφωση της πρότασης του κ. Σπυρίδωνα θα συζητηθεί στην ολομέλεια της Επιτροπής των Περιφερειών τον Ιανουάριο του 2014.