Το fonipeiraioton.blogspot.gr μεταφέρθηκε στη νέα μας σελίδα www.fonipeiraioton.gr

Θα μεταφερθείτε αυτόματα στη νέα διεύθυνση. Αν αυτό δε συμβεί πατήστε το σύνδεσμο
http://www.fonipeiraioton.gr

Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΝΕΤΑΙ

Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΝΕΤΑΙ
WWW.FONIPEIRAIOTON.GR για άμεση ενημέρωση

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Κυριακή, 8 Δεκεμβρίου 2013

Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.).

ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟ Ε.Β.Ε.Π.

Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου 2013 και ώρα 16:00, στο Μέγαρο του Ε.Β.Ε.Π. (Λουδοβίκου 1, Πλ. Οδησσού – Πειραιάς), το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς, σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, παρουσιάζουν το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.).

Σκοπός της παρουσίασης, την οποία θα προλογίσει ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου, κ. Στ. Κομνηνός, είναι η ενημέρωση των επιχειρήσεων για τα σημαντικά οφέλη που θα προκύψουν με τη λειτουργία και χρήση του νέου αυτού εργαλείου ανάπτυξης και διαφάνειας. Για τους υποψηφίους συμμετέχοντες σε διαγωνισμούς, όλη η επικοινωνία και διαχείριση θα γίνεται ηλεκτρονικά και με μικρότερο κόστος. Ειδικότερα, καθώς θα γίνεται ηλεκτρονικά η υποβολή της προσφοράς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και πιστοποιητικά θα αναζητούνται αυτεπάγγελτα, το σύστημα εξασφαλίζει ευρύτερη δυνατότητα συμμετοχής, λόγω της μείωσης του κόστους αλλά και απόλυτη νομική διασφάλιση και διαφάνεια.
Πεδίο εφαρμογής είναι η εκτέλεση έργων, η προμήθεια αγαθών και η παροχή υπηρεσιών σε όλα τα στάδια και ανεξαρτήτως διαδικασίας ανάθεσης, άνω των 1.000€.
Όλοι οι φορείς του Δημοσίου Τομέα θα καταχωρούν υποχρεωτικά μέσω της διαδικτυακής πύλης του συστήματος, για κάθε δημόσια σύμβαση, τα στοιχεία που αφορούν στο πρωτογενές αίτημα, την έγκρισή του, τη διακήρυξή του, τη συμβασιοποίησή του, καθώς και τις σχετικές πληρωμές  για την υλοποίησή της.