Το fonipeiraioton.blogspot.gr μεταφέρθηκε στη νέα μας σελίδα www.fonipeiraioton.gr

Θα μεταφερθείτε αυτόματα στη νέα διεύθυνση. Αν αυτό δε συμβεί πατήστε το σύνδεσμο
http://www.fonipeiraioton.gr

Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΝΕΤΑΙ

Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΝΕΤΑΙ
WWW.FONIPEIRAIOTON.GR για άμεση ενημέρωση

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Σάββατο, 21 Δεκεμβρίου 2013

Διάκριση της φιλολόγου κ. Αντιόπης Αργυρίου του Ραλλείου Γυμνασίου Θηλέων Πειραιά


Την Παρασκευή 29 Νοεμβρίου 2013 η φιλόλογος του Ραλλείου Γυμνασίου Θηλέων Πειραιά κ. Αντιόπη Αργυρίου βραβεύτηκε από το Υπουργείο Παιδείας στο πλαίσιο του θεσμού «Αριστεία και ανάδειξη καλών πρακτικών στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση» για το έργο της με τίτλο «Εισαγωγή στην Αρχαία Ιστορία: Αντικείμενο και σκοπός, μέθοδος έρευνας, ερευνητικά εργαλεία, ιστορικές πηγές, ρόλος του ιστορικού».
Πρόκειται για μία διδακτική πρόταση, η οποία υλοποιήθηκε κατά το σχολικό έτος 2011-2012 στο Ράλλειο Γυμνάσιο Θηλέων Πειραιά στο πλαίσιο του μαθήματος της Αρχαίας Ιστορίας Α’ Τάξης. 

Η δράση του Υπουργείου Παιδείας για την Αριστεία και ανάδειξη των καλών πρακτικών θεσπίστηκε το 2010 με στόχο την αξιοποίηση της καινοτομίας και της δημιουργικότητας που αναπτύσσεται στα σχολεία, ως βάση για τον εμπλουτισμό και την ενδυνάμωση του εκπαιδευτικού έργου μέσα από την επιβράβευση και την δημόσια ανάδειξη «βέλτιστων πρακτικών» της μαθησιακής διαδικασίας. Οι καλές πρακτικές θα αναρτηθούν στον ιστότοπο «Αριστεία και Καινοτομία» του Υ.ΠΑΙ.Θ. (αποθετήριο καλών πρακτικών), που θα αποτελεί στο εξής μία δεξαμενή άντλησης ιδεών για όλους τους ενδιαφερόμενους (http://excellence.sch.gr/index.php).
Το έργο της κ. Αργυρίου διακρίθηκε μεταξύ των 105 βραβευθέντων έργων για το έτος 2013 (τα 49 υποβλήθηκαν από σχολεία της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης) εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε σχολεία από όλη την Ελλάδα.

Γιώτα Κανδεράκη