Το fonipeiraioton.blogspot.gr μεταφέρθηκε στη νέα μας σελίδα www.fonipeiraioton.gr

Θα μεταφερθείτε αυτόματα στη νέα διεύθυνση. Αν αυτό δε συμβεί πατήστε το σύνδεσμο
http://www.fonipeiraioton.gr

Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΝΕΤΑΙ

Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΝΕΤΑΙ
WWW.FONIPEIRAIOTON.GR για άμεση ενημέρωση

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Τρίτη 17 Δεκεμβρίου 2013

Ιερός Ναός Αγίου Βασιλείου Πειραιά Σας ευχαριστούμε πολύ
Πρὸς την Εφημερίδα «Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΤΩΝ»,
καὶ πρὸς ὅλους τοὺς δωρητὲς τῆς Φιλοπτώχου Ἀδελφότητος τοῦ Ἱ.Ν. Ἁγίου Βασιλείου Πειραιῶς.

Ἀγαπητοί μας,

Μὲ ἰδιαίτερη συγκίνηση λάβαμε τὴν γενναιόδωρη προσφορὰ τῶν συμπολιτῶν μας, ποὺ προῆλθε ἀπὸ τὸ κάλεσμα τῆς ΦΩΝΗΣ ΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΤΩΝ, στὴν αἴθουσα τοῦ Πνευματικοῦ μας Κέντρου, στὶς 2 Δεκεμβρίου 2013 καί, μ’ αὐτὸν τὸν τρόπο, τὴν ἐκδήλωση τῆς ἀγάπης τους πρὸς τοὺς ἀδελφούς μας, ποὺ δοκιμάζονται ἀπὸ τὰ προβλήματα τῆς ζωῆς.
Μαζὶ μὲ τὶς θερμότατες εὐχαριστίες τοῦ Συμβουλίου τῆς Φιλοπτώχου
Ἀδελφότητος τῆς Ἐνορίας μας, δεχθεῖτε τὴν βαθειὰ εὐγνωμοσύνη τῶν 130 καὶ πλέον ἀδελφῶν μας, οἱ ὁποῖοι σιτίζονται καθημερινὰ στὸ πνευματικὸ κέντρο τοῦ Ναοῦ μας καὶ σᾶς θεωροῦν εὐεργέτες τους.
Παράλληλα, χάρις στὴ δική σας πλούσια δωρεά, ἡ Φιλόπτωχος Ἀδελφότης τῆς ἐνορίας μας θὰ διανείμει ἰσάριθμα καὶ πλέον δέματα μὲ τρόφιμα σὲ οἰκογένειες ἀναξιοπαθούντων ἀδελφῶν μας κατά τὶς Ἅγιες μέρες τῶν ἑορτῶν Χριστουγέννων, Πρωτοχρονιᾶς καὶ τῶν Θεοφανείων.
Ὁ ἴδιος ὁ Χριστός μας, μᾶς προτρέπει νὰ συμμετέχουμε ἐνεργὰ σὲ ἔργα ἀγάπης καὶ φιλανθρωπίας ποὺ ἁπαλύνουν τὸν ἀνθρώπινο πόνο καὶ προσφέρουν χαρὰ καὶ ἀνακούφιση στοὺς συνανθρώπους μας. Κατὰ τὴν ἡμέρα τῆς μελλούσης κρίσεως, ἐκεῖνοι, τοὺς ὁποίους μὲ καλωσύνη θρέψαμε, ντύσαμε καὶ προσφέραμε τὴν ἀγάπη μας, θὰ παρακαλέσουν τὸν Θεὸ γιά μᾶς καὶ τὴ σωτηρία μας.
Σᾶς εὐχόμαστε Καλὰ Χριστούγεννα καὶ εὐλογημένο ἀπὸ τὸν Θεό, τὸ νέο ἔτος 2014.
Ἡ χάρις τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἡ πρεσβεία τῆς Ἁγίας Θεοτόκου καὶ ἡ εὐλογία τοῦ Ἁγίου Βασιλείου, προστάτου τῶν πτωχῶν καὶ ἀδυνάτων, νὰ σᾶς σκεπάζουν συνεχῶς, τόσο ἐσᾶς, ὅσο καὶ τὶς οἰκογένειες ὅλων αὐτῶν ποὺ προσέφεραν.

Μὲ πολλὲς καὶ ἐγκάρδιες εὐχές,
γιὰ τὴν Φιλόπτωχο Ἀδελφότητα
ὁ Πρόεδρος
Πρωτοπρεσβ. π. Ἰορδάνης Κορωναῖος