Το fonipeiraioton.blogspot.gr μεταφέρθηκε στη νέα μας σελίδα www.fonipeiraioton.gr

Θα μεταφερθείτε αυτόματα στη νέα διεύθυνση. Αν αυτό δε συμβεί πατήστε το σύνδεσμο
http://www.fonipeiraioton.gr

Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΝΕΤΑΙ

Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΝΕΤΑΙ
WWW.FONIPEIRAIOTON.GR για άμεση ενημέρωση

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Παρασκευή, 22 Νοεμβρίου 2013

Να ενισχυθεί η Κοινωνική διάσταση της Ευρώπης


Το «χάσμα» μεταξύ των ακολουθούμενων δημοσιονομικών πολιτικών και των κοινωνικών αντοχών διευρύνεται επικίνδυνα, με τις ευρωπαϊκές κοινωνίες να βρίσκονται κυριολεκτικά σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Απαιτείται, λοιπόν, σήμερα περισσότερο από κάθε άλλη φορά να ενισχυθεί η κοινωνική διάσταση της Ένωσης. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η διασφάλιση ενός επαρκούς προϋπολογισμού για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, καθώς και «έξυπνων» - ευέλικτων διαδικασιών για αποτελεσματικές δράσεις επένδυσης στο ανθρώπινο δυναμικό που θωρακίζουν το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Μοντέλο και Κεκτημένο χωρίς «εξαιρέσεις» ή «αστερίσκους». Η κοινωνική πολιτική επιβάλλεται να «επιστρέψει» στο επίκεντρο της οικονομικής στρατηγικής. Η Ευρώπη δεν μπορεί και δεν πρέπει να μετατραπεί σε μια σύγχρονη «Ιερή Δημοσιονομική Εξέταση»".

Κώστας Πουπάκης