Το fonipeiraioton.blogspot.gr μεταφέρθηκε στη νέα μας σελίδα www.fonipeiraioton.gr

Θα μεταφερθείτε αυτόματα στη νέα διεύθυνση. Αν αυτό δε συμβεί πατήστε το σύνδεσμο
http://www.fonipeiraioton.gr

Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΝΕΤΑΙ

Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΝΕΤΑΙ
WWW.FONIPEIRAIOTON.GR για άμεση ενημέρωση

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Δευτέρα, 25 Νοεμβρίου 2013

Να γίνει ανθρώπινη η Ευρωπαϊκή Ένωση


“Η επίτευξη των κοινωνικών στόχων της Στρατηγικής «ΕΕ2020» και η ενίσχυση της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας έχουν κοινό παρανομαστή την οικοδόμηση μιας ανθρωποκεντρικής κοινωνικής οικονομίας της αγοράς.
Οι κοινωνικές επενδύσεις μπορούν και πρέπει να καταστούν σημείο σύζευξης της κοινωνικής με την παραγωγική διαδικασία. Οι σημερινές σύνθετες προκλήσεις απαιτούν νέες προσεγγίσεις, δομές και πρακτικές.
Η κοινωνική καινοτομία αποτελεί ένα πολύτιμο «εργαλείο» για την αναπτυξιακή κάλυψη ζωτικών κοινωνικών αναγκών και την ενεργητική ένταξη των ευπαθών –περιθωριοποιημένων- ομάδων στην οικονομική δραστηριότητα μετατρέποντας την απαραίτητη κοινωνική μέριμνα και προστασία σε «πηγή» δημιουργίας.”

Κώστας Πουπάκης