Το fonipeiraioton.blogspot.gr μεταφέρθηκε στη νέα μας σελίδα www.fonipeiraioton.gr

Θα μεταφερθείτε αυτόματα στη νέα διεύθυνση. Αν αυτό δε συμβεί πατήστε το σύνδεσμο
http://www.fonipeiraioton.gr

Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΝΕΤΑΙ

Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΝΕΤΑΙ
WWW.FONIPEIRAIOTON.GR για άμεση ενημέρωση

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Τετάρτη, 20 Νοεμβρίου 2013

Το νόημα της γιορτής των Εισοδίων της Θεοτόκου

Τα Εισόδια της Θεοτόκου αποτελούν σημαντική θεομητορική γιορτή, το θεολογικό περιεχόμενο της οποίας είναι πολυδιάστατο με πλούσιες θεολογικές, σωτηρολογικές, εκκλησιολογικές και ηθικές προεκτάσεις, όπως τονίζει ο π. Δ. Αθανασίου.
Συγκεκριμένα αναφέρει ότι η είσοδος της Θεοτόκου στον Ναό αποτελεί προοίμιο και προαναφώνηση του Ευαγγελισμού, ενώ η παραμονή της σε αυτόν κατέχει σημαντική θέση στη ζωή της, αφού αποτελεί μία περίοδο κάθαρσης και πνευματικής προετοιμασίας, έτσι ώστε να κατορθώσει να ενωθεί με την άκτιστη θεότητα, όταν θα ερχόταν το πλήρωμα του χρόνου. Ταυτόχρονα θεωρείται απολύτως φυσική, παρά τις αυστηρές απαγορεύσεις του ιουδαϊκού νόμου, αφού ήταν η «αγία των αγίων», το πρόσωπο που αποτέλεσε «το ναό και το άχραντο κατοικητήριο του Θεού».


Η είσοδός της, όμως, ανοίγει το δρόμο για την άνοδο και είσοδο στα ουράνια και αληθινά Άγια των Αγίων και σε όλο το ανθρώπινο γένος. Δίνει με αυτόν τον τρόπο ο Θεός σε όλους τους ανθρώπους αξιόπιστα ενέχυρα για την μετέπειτα συμφιλίωσή τους μαζί Του, ενώ οι ίδιοι βρίσκουν στο πρόσωπο της Παναγίας τον τέλειο εκπρόσωπό τους για την απαραίτητη συγκατάθεση και συνέργειά τους στο μυστήριο της Θείας Οικονομίας.
Η Παναγία μας, σύμφωνα με τον αγ. Γρηγόριο τον Παλαμά, είχε αυτόν τον προορισμό «έκ κοιλίας μητρός» και δεν έπρεπε να ακολουθήσει την συνηθισμένη πορεία των άλλων παιδιών της εποχής της και να αναλωθεί σε άλλες δραστηριότητες. Για το λόγο αυτό, πόθησε την ολοκληρωτική αφιέρωση στον Θεό και την παραμονή της μέσα στην κατοικία Του. Επίσης, επειδή η ί δια επρόκειτο να γίνει η ζωντανή κατοικία του Θεού, δεν έπρεπε να είναι σε κοινή θέα, αλλά όπως ο Υιός της ήταν και ως άνθρωπος και ως Θεός αθέατος, έτσι και η Εκείνη, ενώ ήταν ορατή πριν εισέλθει στον ναό, από την στιγμή που κατοίκησε στο άβατο και θείο έδαφος, παρέμεινε αθέατη. Αυτός ο παραλληλισμός του βίου της Παρθένου μέσα στον ναό με τον βίο του Υιού της και Σωτήρα της συναντάται συχνά στους πατέρες.
Σύμφωνα με τον καθηγητή Ι. Φουντούλη, η γιορτή αυτή έχει και μία εκκλησιολογική-θεολογική διάσταση: η Θεοτόκος είναι ο τύπος της Εκκλησίας, όλων των μελών που την αποτελούν και που μέσω της σαρκώσεως του Θεού Λόγου σε αυτήν και από αυτήν, έγιναν ναοί του Θεού του ζώντος, επίγεια κατά χάριν σκηνώματα του επουράνιου Θεού.

Ειρήνη Νίτη