Το fonipeiraioton.blogspot.gr μεταφέρθηκε στη νέα μας σελίδα www.fonipeiraioton.gr

Θα μεταφερθείτε αυτόματα στη νέα διεύθυνση. Αν αυτό δε συμβεί πατήστε το σύνδεσμο
http://www.fonipeiraioton.gr

Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΝΕΤΑΙ

Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΝΕΤΑΙ
WWW.FONIPEIRAIOTON.GR για άμεση ενημέρωση

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Πέμπτη, 28 Νοεμβρίου 2013

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο στον Ο.Δ.Ε.Γ. Πειραιώς


Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που προήλθε από τις αρχαιρεσίες του Ομίλου της 4ης Νομβρίου 2013, συγκροτήθηκε σε σώμα στις 07 Νοεμβρίου 2013, σύμφωνα με το άρθρο 17 του Καταστατικού, υπό την ακόλουθη σύνθεση :
Πρόεδρος: Παυλίδης Γεώργιος, Αντιπρόεδρος: Μπούτου Τούλα, Γραμματέας: Πετρόπουλος Νικόλαος, Ταμίας: Αδαμόπουλος Ιωάννης, Έφορος κοινωνικών εκδηλώσεων: Λεοντακιανάκου Αμαλία, Μέλη: Ζαρίφης Αντώνιος, Καναβάρης Θεόδωρος
Αναπληρωματικά μέλη: Παυλάκη Αλεξάνδρα, Σταματέα Μαρία, Λιουδάκη Ευαγγελία.

Ελεγκτική Επιτροπή: Μαρματσούρης Ελευθέριος, Τραϊφόρος Στέλιος, Μπαλόγλου Παύλος.