Το fonipeiraioton.blogspot.gr μεταφέρθηκε στη νέα μας σελίδα www.fonipeiraioton.gr

Θα μεταφερθείτε αυτόματα στη νέα διεύθυνση. Αν αυτό δε συμβεί πατήστε το σύνδεσμο
http://www.fonipeiraioton.gr

Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΝΕΤΑΙ

Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΝΕΤΑΙ
WWW.FONIPEIRAIOTON.GR για άμεση ενημέρωση

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Τρίτη, 26 Νοεμβρίου 2013

Εθελοντισμός στην Πράξη


Ακάματος εργάτης της Εκκλησίας ο Κώστας Πετρίδης που βρίσκεται παντού και προσφέρει όσο μπορεί.
Στο πρόσωπο του Κώστα ο Εθελοντισμός έχει λάβει την πραγματική του διάσταση, καθώς είναι ιδανικός και αποτελεσματικός.