Το fonipeiraioton.blogspot.gr μεταφέρθηκε στη νέα μας σελίδα www.fonipeiraioton.gr

Θα μεταφερθείτε αυτόματα στη νέα διεύθυνση. Αν αυτό δε συμβεί πατήστε το σύνδεσμο
http://www.fonipeiraioton.gr

Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΝΕΤΑΙ

Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΝΕΤΑΙ
WWW.FONIPEIRAIOTON.GR για άμεση ενημέρωση

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Πέμπτη, 14 Ιουνίου 2012

Βασανιστήρια και Σφαγές στον Καταβόθρα το Φενεού 1944Έκθεσις Εξετάσεως μάρτυρος Σαμαρτζή Νικήτα του Ιωάννου
Εν Κορίνθω τη 6 Μαρτίου 1945
Ερ.: Πώς ονομάζεσαι κ.λ.π.
Απ. Νικήτας Σαμαρτζής του Ιωάννου, ετών 33, Γεωργός, εγεννήθην και κατοικώ εις χωρίον Καλύβια Κορινθίας, άγαμος, εγγράμματος, Έλλην και Χριστιανός Ορθόδοξος.
«…Ωρκίσθη επί του Ιερού Ευαγγελίου κατά τ΄Άρθρα 121 και 124 της Ποιν. Δικονομίας».
Ερ.: Γνωρίζεις αν κ.λ.π. (ηρωτήθη δεόντως).
Απ.: Ήμουν Αγροφύλαξ Κοινότητος Καλυβίων, κατ΄ έτος 1943 ήλθον οι πρώτοι αντάρτες στην περιοχή Φενεού. Μ΄ εχρησιμοποίησαν για σύνδεσμο με το Στρατηγείον της Οργανώσεως που ευρίσκετο στο Μάζι Καλαβρύτων και για άλλες δουλειές. Κατευθύνσεις έπαιρνα από την Οργάνωσιν Καλυβίων του ΚΚΕ την οποίαν αποτελούσαν οι Δημ. Δεμεσούκας, Αντων. Αλωνιστιώτης και Αθαν. Οικονομόπουλος. Κατά Δεκέμβριον του 1943 φέρανε στα Καλύβια 11 Ιταλούς τους οποίους εγώ ο Βλάσιος Οικονομόπουλος, ο Σωτήριος Αλιωνιστιώτης ο υπεύθυνος Αθαν. Οικονομόπουλος και 4 αντάρτες (Βασίλης Παπακυριακού κάτοικος Βασιλικού, Παναγιώτης Χαράλαμπος ή Τρομάρας κλ.π) μεταφέραμε εις θέσιν Κουκουβούνι Β.Δ. χωρίον Καλυβίων ένθα και τους εξετέλεσαν οι Τρομάρας και λοιποί αντάρτες, δι’ όπλων εις θέσιν «Ζαρούκλας Διάσελον».
Κατ’ Απρίλιον 1944 από το Στρατόπεδον Μονής Αγίου Γεωργίου μεταφέρθησαν από τους στρατοπεδάρχην: 1) Κρητικόν ή Χανιώτην ή Γεώργιον Πισογιαννάκην,, 2 ) Σερμπέτην ή Γλυκόν εκ Στομίου, 3) Βλάσιον Οικονομόπουλον και 4) από εμένα, 13 κρατούμενοι εκ των οποίων εγνώριζα  τους Ιατρόν Π. Γεωργόπουλον εκ Δούσιας και Ιερέα Ασπροκάμπου και εξετελέσθησαν δι όπλου υπό των Σερεμπέτη και Πισογιαννάκη. Εμείς οι άλλοι παρέστημεν ως βοηθοί με το πιστόλι στο χέρι χωρίς να εκτελέσωμεν. Στο στρατόπεδον της Μονής ήσαν κατά καιρούς: 1) Κρητικός ή Πισσογιαννάκης εκ Χανίων Κρήτης, Στρατοπεδάρχης, 2 ) Κωνσταντίνος Ζερμπέτης ή Γλυκός εκ Στομίου, 3) Ιωάννης Φραγκοράφτης Κανελλόπουλος από το Ζευγολατιό Βραχατίου, 4) Νικόλαος Δασκαλόπουλος από το Κακούρι Τριπόλεως, 5) Βλάσιος Πρόβος από το Μουλή Κιάτον,6) Θύμιος Γκιόκας, από το Κριεκούκιον, 7) Κεραυνός ή Αντώνιος Τομαράς από το Λιόπεσι, 8) Σίμος από Λουτράκον άπαντες ούται ελάμβανον μέρος εις τας εκτελέσεις. Επίσης εις το στρατόπεδον προσελήφθην και εγώ. Δια να συλληφθεί τον υποχρέωναν να υπογράψη. Από τα σπίτια και από τα καταστήματα που έπαιρναν πράγματα και μάλιστα εμπορικόν και Παντοπωλείον του Γεωργίου από την Γκούρα, που τον σκότωσαν τα έπαιρναν εν γνώσει του Αργηχείου που αποτελούσαν οι προαναφερθέντες Βαζαίον και λοιποί. Οι επιτήδειοι και τα μοίραζαν μεταξύ τους, όπως ήσαν οι Τόμπρος, Κίτσος Βουκάνης από τα Ναζέϊκα τα καλύτερα και τα λοιπά έδιδαν σε μερικούς από τους κατοίκους και κείνοι πάλιν που έμενον έλεγαν ότι τα δίνουν στους πυροπαθείς άλλων χωρίων. Δια τας συλλήψεις και εκτελέσεις των κατοίκων χωρίου Καλυβίων υπεύθυνοι διότι υπέγραφαν το Χαριώτον είναι οι αποτελούντες το Κομ. Γραφείον: 1) Δημ. Αλιμεσούκας του Αντωνίου, 2) Αντώνιος Αλωνιστιώτης, 3) Σωτήριος Κασαλμάς, 4) Ευαγ. Οικονομόπουλος, 5) Αθανάσιος Χαπίνης, και άλλους που δεν γνωρίζω. Επίσης δεν ξέρω ποίοι είναι οι άλλοι των άλλων χωρίων, γιατί εγώ έλλειπα προηγουμένως εξ χρόνια στο Ιπποδρόμιον του Φαλήρου που εργαζόμουν και δεν τους γνωρίζω καλά τους κατοίκους της περιοχής Φενεού.
Στο στρατόπεδον Μονής Αγίου Γεωργίου έφερναν κρατουμένους από τις διάφορες περιοχές, τους συνόδευαν οι αποτελούντες την ΟΠΛΑ διαφόρων περιοχών. Από το στρατόπεδον τους παίρναμε λίγους λίγους και τους εκτελούσαμε εις διαφόρους περιοχάς και της δασώδου περιοχής της πέριξ της Μονής και σε μια τρύπα πλάτους επί 4 μέτρα και βάθους που όταν ρίψης πέτρα θα μετρήσεις μέχρι το 16 για ν’ ακούσεις τον κτύπον στο υπέδαφος που θα φθάση. Την τρύπα αυτή την βρήκα εγώ κατ’ εντολήν του Κρητικού ή ΠΙσσογιαννάκη. Όστις δεν ξεύρω από πού έμαθε ότι υπήρχε τέτοια τρύπα, προτού ανακαλυφθή η τρύπα. Κατά τον Μάϊον του 1944 πήραν 9 κρατουμένους αγνώστους μου οι Πισσογιαννάκης και Φραγκοράφτης Γιάννης και τους οδήγησαν δια μέσου του χωρίου Γκούρας εις μακρυά λάκκα Ζήριας και τους εξετέλεσαν τη βοηθεία Νικολάου Σταυροπούλου ή Μουσολίνη. Στην τρύπα που αναφέρω παρά πάνω και που ευρίσκεται ακριβώς στη θέση Κακοβούνι – Ντουρντουβάνας εξετελέσαμε 260 και κατά την εξής σειράν: 1) Δέκα επτά (17) κατοίκους Νεμέας τους πήγαμε εγώ ο Βλάσιος Οικονομόπουλος, 3) ο Σερμπέτης, 4) Ο Κρητικός, 5) ο Δασκαλόπουλος, 6) ο Γιάννης Φραγκοράφτης, 7) Βλάσιος Πρόβος και 8) ο Καραπάνος από την Νεμάν και ο Μωριάς με εξ αντάρτας τους οποίους Μωριά και αντάρτας έστειλε το 6ον Σύνταγμα Βαζαίου να λάβη μέρος εις τας εκτελέσεις, αφού ξεκουρασθήκαμε και πάμε στους κρατουμένους, ότι τους πάμε για την Ταξιαρχία Μαζέϊκα, ο Καραπάνος με τον Κρητικό και τον Μωριά πήγαν στην τρύπα, εκεί οδηγούντο δύο δύο δήθεν για ανάκριση και χωρίς να αντιλαμβάνονται οι άλλοι τους εκτελούσαν οι Μωριάς, Κρητικός και Καραπάνος κατά τον εξής τρόπον: τους γδύναμε τελείως και με το μαχαίρι, τους έκοβαν τον λάρυγγά τους και τους έριχναν μέσα στην τρύπα. Τα ρούχα  που τους παίρναμε τα πήγαιναν στην Περιφερειακή Επιτροπή που ήσαν στο Μπούζι και έπειτα στη Λαύκα και τα φορούσαν τα διάφορα μέλη της Οργανώσεως. Τότε εγώ δεν έλαβα μέρος στην εκτέλεση. Την άλλη μέρα πήραμε άλλους τριάντα (30) από το Στρατόπεδον μεταξύ των οποίων ήσαν και ο Αθανάσιος Ρεκουνιώτης και η Ελένη Καρέλη από τα Καλύβια, φύγαμε στις 4 η ώρα το πρωΐ και με δεμένα τα χέρια τους με σχοινιά τους πήγαμε στην ίδια τρύπα. Εξετελέσθησαν κατά τον αυτόν τρόπον όπως κα οι ανωτέρω υπό των ιδίων: Εγώ δεν εξετέλεσα και αυτήν την φοράν. Έπειτα από 3-4 ημέρες πήραμε 25 από το Στρατόπεδον μεταξύ των οποίων οι περισσότεροι ήταν από Βαλτέτσι Τριπόλεως και τους οποίους είχε στείλει εις τον στρατόπεδον το Σύνταγμα του Βαζαίου και τους πήγαμε στην τρύπα με δεμένα χέρια. Εκεί τη προτροπή του Μωριά και με το πιστόλι στο χέρι με ανάγκασε και έσφαξα εγώ 5. Κατά την εκτέλεσιν παρίστατο και ο Βλάσιος Οικονομόπουλος, αλλά αυτός δεν έσφαξε πλην πήρε ρούχα των εκτελεσθέντων, τα οποία του έδωσε ο Πισσογιαννάκης. Έπειτα από 7-8 ημέρας πήραμε από το στρατόπεδον άλλους 35 ή 37 δεν ενθυμούμαι ακριβώς, μεταξύ των οποίων ήσαν οι Βλάσιος Ρομπώκος – ιατρός, Γκούρας και Βλάσιος Κακκαβάς από την Ξυβίσταν και ο Παντοπώλης Γκούρας Γεώργιος Γεωργίου. Και αυτούς τους πήγαμε δεμένους. Τότε έλλειπε η ομάδα του Μωργιά και την εκτέλεση με μαχαίρι την έκαμαν οι: 1) Θύμιος ή Γκιόκας, 2) Σερμπέτης ή Γλυκός, 3) Βλάσιος Πρόβος και 4) Νικόλαος Δασκαλόπουλος από Καπούρι και 5) Βλάσιος Οικονομόπουλος και εγώ. Έπειτα από αρκετές μέρες και μάλιστα κατά μήνα Ιούλιον 1944 μετεφέρθησαν από το στρατόπεδον και εξετελέσθησαν 48 εις την αυτήν τρύπα, οι περισσότεροι των οποίων ήσαν κάτοικοι του Δήμου Φενεού μεταξύ των οποίων οι πατήρ Αλέξανδρος Χαρλαύτης και οι δύο υιοί του Αργύριος και Ιωάννης, ο Κωνσταντίνος Δάρης και ο Υιός Παναγής, ο φαρμακοποιός Νικόλαος Λαδάς, ο Νικόλαος Μητρόπουλος, η Αθανασία Μπαλή, ο Παππά Παναγής Χαρλαύτης, κάτοικος Γκούρας, το ζεύγος Τσεκρέτη ο Δημ. Ψαχούλιας ή Μπολιαρίτης από το Μεσσινό, ο Παπαγεωργόπουλος Γκίκας, ο υιός του Ελεύθεριος, ο Ιωάνης Τσούλης, ο Κοκοβός  Χαρ. Και η θυγάτηρ του από τα Καλύβια, ο Γρηγόριος Καπέλλος – δικηγόρος και ο αδελφός του διδάσκαλος, ο Ηλίας Σταματόπουλος, κάτοικοι, Φονηάς ο Κατσαούνης εκ Γκόζας, από Γκιόζα, ο Φεντσής ο Σωτήριος Κακκαβάς από την Συβίσταν και άλλοι που δεν ενθυμούμαι. Αυτών των 48 η εκτέλεσις εγένετο κατά τον εξής τρόπον: Τους έλεγαν ενός εάστου να πέσουν κάτω και αν ηρνούντο  μ’ ένα γλωσσίδι καμπάνας τους κτυπούσαν,  Σίμος πίσω στο κεφάλι και αφού έπεφταν κάτω τους έσφαζαν. Την άλλη μέρα πήρανε άλλους 35 ή 28 αν ενθυμούμαι ακριβώς. Τότε δεν ήλθε ο Σίμος, αλλά ο Πισσογιανάκης. Οι 38 ήσαν από την περιοχή Νεμέας, τους έφερεν ο Θύμιος με τον Απόστολον Καραΐσκον και άλλους που δεν τους γνωρίζω εις τον στρατόπεδονν και αυτούς εκτελέσαμε με τον ίδιον τρόπον, πρώτα τους κτυπούσαμε με το γλωσσίδι και έπειτα τους σφάζαμε με το μαχαίρι. Λόγω επιδρομής των Γερμανών τους μεταφέραμε τους υπολοίπους της Μονής κρατουμένους εις χωρίον Καστέλλι Πύργο Πατρών και εκείθεν τους επαναφέραμε εις την Μονήν Αγίου Γεωργίου Γκούρας και τους άφησαν ελεύθερους. Μεταξύ τούτων είναι και οι αδελφοί Χησόπουλοι από την Συβίσταν. Επίσης στην τρύπα εξετελέσθησαν 17 γυναίκες και παιδιά μεταξύ των οποίων ήτο και η οικογένεια εκ 5 ατόμων Αναμάνη από την Ακράτα. Επίσης εξετελέσθη κοντά στην Μονήν η Βασιλική Ανδρ. Τζάππου από τα Καλύβια. Την έκθεση δια την σύλληψίν της την έστειλε εις το στρατ΄πεδον επειδή μάλωνε μαζί της για κάποια μάνδρα, που ήτο κοντά στο σπίτι του ο Παναγιώτης Μπρέκας από τα Καλύβια. Την συνέλαβεν ο Μπρέκας μαζί με τον Κωνσταντίνον Σερμπέτην. Έπιασαν και τον υιόν της Χρήστον ετών 20, όπως με μαχαίρι και έθαψε στη θέση Αρσένι – Βρύσι, την έσφαξε το ίδιο το παιδί της γιατί αυτή είχε κρεμάσει τον άνδρα της. Κατά τας ανακρίσεις, που έγιναν στο Μοναστήρι Αγίου Γεωργίου, ανέκριναν οι: 1) ΄Οθων Τζανέλος, 2) ο εαυτός μου, 3) Δήμος (ψευδώνυμον) Τάκης Αναγνωστόπουλος, 4) Απόστολος Καραϊσκος, κάτοικος Ηρακλείου, 5) Θύμιος (ψευδώνυμον) ή Γκιόκας από το Κριεκούκιον,6) Κωνσταντίνος Σερμπέτης, 7) ο Σίμος, 8) Κρητικός Πισσογιαννάκης, 9) Στέλιος από την Κρήτη, 10) Μιγάκης. Δια την σύλληψιν των κατοίκων αυτών τα Κομ. γραφεία των χωρίων έδιναν στον Όθωνα Τζανέλον κατάστασιν ποίοι να συλληφθούν. Τους απέδιδαν τους περισσοτέρους την κατηγορίαν, ότι συνειργάζοντο με τα Τάγματα Ασφαλείας.
…οιοσδήποτε έπρεπε ν’ αποφασίσει το Κουμμουνιστικόν Γραφείον έκαστου χωρίου δια τα άτομα της κοινότητός του. Οι αποτελούντες το κομματικόν γραφείον είτε ΚΚΕ είτε ΕΑΜ συγκέντρωσαν τα στοιχεία και τα έδιδον εις τον Γραμματέα της Αχτίδος. Εν περιπτώσει διαφωνίας ο Γραμματεύς έδιδε την ψήφον, και τας γενικάς κατευθύνσεις των συλλήψεων και εκτελέσεων. Είχε αφ’ ενός η ΠΕΕΑ, ήτις έλεγε ότι πρέπει κάθε αντιδραστικός να εξοντώνεται και μάλιστα όλος συγγενικός κύκλος μέχρις εβδόμης γεννεάς, αφ’ ετέρου το Αρχηγείον του 6ου Συντάγματος ήτο στη Γκιώζα εκπροσωπούμεον από τους: 1) Βαζαίον, 2) Νικήταν Λέκκαν, 3) Πελοπίδαν, 4) Μενέλαιον,5) Ιατρόν Κόλλιαν, 6) Δημοδιδάσκαλον Πούλον και Γεώργιον Τσαούσην Διοικητήν της ΟΠΛΑ. Το Κομμουνιστικόν Κόμμα είχεν ως αντιπρόσωπον τον Γραμματέα του Πελοποννησιακού Γραφείου: Στάθην ή  Τριαντάφυλλον, αγνώστου μου καταγωγής, όστις παρέμεινεν εις χωρίον Καλύβια, ήρχοντο και τον επεσκέπτοντο και ελάμβανον αποφάσεις δια τας συλλήψεις και εκτελέσεις οι: 1) Αποστόλης ή Καραϊσκος από το Ηράκλειον Νεμέας ή Ρούμελην επικεφαλής των συνοδευομένων εκ περιοχής Αργολίδος Νεμέας και Ανακριτής αυτών εις το στρατόπεδον της Μονής, 2) Μιχάλης Ανακριτής και Δικαστής, 3) Τάκης ομοίως ως Ανακριτής, 4) Όθων Τζανέλος εκ Γκούρας, 5) Δήμος Αναγνωστόπουλος, 6) Θύμιος ψευδώνυμον και 7) Λέκκας ή Νικήτας όστις ωμίλει εις τους κρατουμένους και τους έλεγε θα πάνε χαμένοι, αν δεν ειδοποιήσουν όσοι έχουν δικούς των στην χωροφυλακή ή σ΄ άλλες υπηρεσίες ή στα Τάγματα Ασφαλείας για να φύγουν από τις δουλειές αυτές και να πάν στο ανταρτικό ή στα σπίτια τους. Ο Στρατοπεδάρχης Κρητικός μου έλεγεν ότι οδηγίας παίρνει από τον Στάθην και τον Λέκκαν για τας εκτελέσεις και ο μεν Στάθης έδιδε τας οδηγίας ως Γραμματεύς του Πελοποννησιακού Γραφείου, ο δε Νικήτας Λέκκας ως αντιπρόσωπος του Αρχηγείου 6ου Συντάγματος που ήτο στο χωρίον Γκιόζα. Οι δύο αυτοί συνεννοούντο προηγουμένως και εγένοντο αι εκτελέσεις. Η ανταρτική Επιτροπή όταν εξήτασε τους κρατουμένους μέσα σ’ ένα κελί που χρησιμοποιούσε για γραφείο και που ήμουνα παρών και εγώ υπεχρέωνε κάθε κρατούμενο να υπογράφη σε μια κατάθεσι που του έπαιρναν και που έγραφε ότι δήθεν συνεργάζετε με τα Τάγματα Ασφαλείας. Ο ίδιος δεν ήθελε να υπογράψη, με ραβδιά τους κτυπούσαν και υπέγραφον ότι συνεργάζοντο με τα Τάγματα Ασφαλείας και τους υπεχρέωναν με το ξύλο να υπογράφωσι σε δηλώσεις, που έφτιαχναν οι ανακρίνοντες ότι συνεργάζοντο με τα Τάγματα. Εγώ είδα, που κτύπησαν δια να γράψουν τους: 1) Παπαγεωργίου Παναγιώτην από την Γκούραν 2) Αθανάσιον Μπαλή, 3) Υιόν Χαρλαύτην από την Γκούραν, 4) Λιάκον από το Στενό και άλλους. ΕΙς το χωρίον Καλύβια συνελήφθησαν η Μάνθα Καμπέρου από τους: 1) Μπράκαν Παντ., 2) Ευαγγ. Οικονομόπουλον, 3) Χαραλ. Κουρούσαν και ωδηγήθησαν στο στρατόπεδον και την εξετέλεσε μαζί μ’ άλλους έξ οι, Κεραυνός (Αντώνιος Τομαράς από το Λιόπεσι), Σερμπέτης και Βλάσιος Πρόβος. Εκεί στο εξωκκλήσιον Μονής Αγίου Γεωργίου, η Καμπέρου συνελήφθη και εξετελέσθη, επειδή εδραπέτευσεν ο υιός της Φώτιος κατά την εκτέλεσι των έξ, εκ των οποίων τρεις ήσαν από το Διακοφτό και τρεις από τον Πειραιά, έλαβα μέρος και εγώ. Εξετελέσθησαν εξ με το μαχαίρι. Εις την Μονήν Αγίου Γεωργίου στο στρατόπεδον ήρχοντο και είχον σχέσεις με τον στρατοπεδάρχην οι: 1) Θεόδωρος Οικονομόπολος, 2) Γεώργιος Φάμας και 3) Γεώργιος Λουκόπουλος. Δια τους συλληφθέντας Αστυφύλακας, 40 περίπου που συνέλαβον οι αντάρτες στο Δερβένι γνωρίζω τα εξής: αυτούς τους οδήγησαν εις το χωρίον Φωνία και τους αφαίρεσαν ρούχα και παπούτσια. Έλαβε μέρος στο γδύσιμο και ο Κίτσος ή Βουρτσάνης από τα Μαζέϊκα. Αφού έντυσαν με παλαιά ρούχα που με υπεχρεώσαν και μένα να ζητήσω από τους χωρικούς. Τα ρούχα των Αστυφυλάκων τα φόρεσαν οι αντάρτες του 6ου Συντάγματος που ευρίσκετο τότε στο Φονιά. Στο Σύνταγμα τότε ήσαν οι Βαζαίος, Νικήτας ή Λέκκας, ο Κίτσος ή Βουρτσιάνης και άλλοι. Από του Φωνιά τους ωδήγησαν προς το χωρίον Λυκούργια χωρίς να γνωρίζω που τους εξετέλεσαν. Τους 38 που λέγω πάρα πάνω, ότι εξετελέσθησαν στην τρύπα έγινε το εξής: Ένα Σάββατο του 1944 εφύγαμε από τα Καλύβια μαζί με τον Βλάσιον Οικονομόπουλον και τον Χαράλαμπον Κουρούσιαν κάτοικον Καλυβίων και πήγαμε στο Μοναστήριο περί την 3ην νυκτερινήν ώραν. Έτσι όταν επήγαμε και εκτελέσαμε τους 38-39 μέχρι το μοναστήρι και ο Κουρούσιας για ενίσχυση της φρουράς των υπολοίπων κρατουμένων. Ήταν στρατοπεδάρχης ήτο ο Σπάρτακος από το Ζευγολατιό Βραχατίου,  δεν έγιναν εκτελέσεις. Έχω ακούσει από τους αντάρτας του αρχηγείου 6ου Συντάγματος ότι επάνω στο χωριό Γκιόζα μέσα σε μια τρύπα έχουν εκτελέσει τα παιδιά τους Συντάγματος περί τους χιλίους και πλέον . Οι Βουρτσιάνης και Τόμπρος έχουν λεηλατήσει επί κεφαλοίς πολλών άλλων τα διάφορα καταστήματα και ίδια της Νεμέας. Ει, την ΟΠΛΑ ήσαν οι: 1) Ευάγγελος Κ. Οικονομόπουλος κάτοικος Καλυβίων, 2) Νίκος Σταυρόπουλος ή Μουσολίνης, 3) Γεώργιος Κοτσελάς κάτοικος Γκούρας, 4 ) Γεώργιος Κουραμπέλης, 5) Παναγώτης Μπρέκας, 6) Ιωάννης Βιζάς, 7) Σωτήριος Αλωνιστιώτης, 8) Χαράλαμπος Κουρούσιας, 9) Αλέξανδρος Γούρμος, 10) Σωτήριος Κασαλμάς, 11) Βασίλειος Κασαλμάς, κάτοικος Καλυβίων, 12) Παναγ. Ζιάνγκος κάτοικος Φωνιά, 13) Θεόδωρος ΟΙκονομόπουλος  κάτοκος Συβίστης, 14) Θεοφάνης Πίκουλας κάτοικος Φωνιά. Εκ τούτων ο Νικόλαος Σταυρόπουλος ή Μουσσολίνης γνωρίζω ότι έχει σφάξει. Ο Γεώργιος Κοτσελάς έφερνε συνεχώς τους κρατουμένους από την Γκούρα. Ο Κωνσταντίνος Μακρόπουλος από Φωνιά ωδήγησε εις το Μοναστήρι συλληφθέντα και εκτελεσθέντα τον Ηλίαν Σταματόπουλον. Κοιμηθήκαμε μαζί στο Μοναστήρι και μου είπαν ότι ο Ηλίας Σταματόπουλος και οι αδελφοί Δημήτριος και Γρηγόριος Καπέλος ήσαν αντιδραστικοί και γι’ αυτό συνελήφθησαν και ότι είχαν γραφείον αντιδράσεως και ότι εσκέπτοντο να καμουφλαρισθούν πηγαίνοντας εκεί το ανταρτικό, γι’ αυτό και πρέπει να εκτελεσθούν και εξετελέσθησαν. Τα στοιχεία αυτά τα έδωσε το Κομ. Γραφείον χωρίου Φωνιά. Το προσωπικόν του στρατοπέδου συνεδέετο και ο Στρατοπεδάρχης Κρητικός Πισσογιανάκης με τους: 1) Ιωάννην Βιζάν, 2) Βασιλ. Βαρελάν, 3) Παναγ. Μπρέκαν, 3) Παναγ. Οικονομόπουλον, 5) Δημ. Γούρμον, 6) Αντώνιον Αλωνιστιώτην,7) Δημ. Δεμεσούκαν, 8) Οικογένεια Κασαλμά, 9) Γεώργιον Τσελώνην. Η Βενετσιάνα Καψιμαλάκου έβαζε σπιγκουνιές και την ήκουσε να καταφέρεται κατά Ελένης Καραλή και κόρης της και να λέγη εις τους Καραίσκον ή Θύμιον και Στάθην, τι βάλατε αυτά τα καθάρματα. Το προσωπικόν του στρατοπέδου είχε σχέσεις με τας οικογενείας: 1) Ψιαχούλια Γεωργίου, 2) Θυγατέραν Αναστ. Ζιάγκου Αγγελικήν και Αρετήν. Οι αποτελούντες το Κομ. Γραφείον Καλυβίων κατά την τελευταίαν των Γερμανών επιδοσμήν είχον υπογράψει να συλληφθούν και οι Δημ. Γούρμος και Αθαν. Οικονομόπουλος, κάτοικος Καλυβίων, ο Βασιλ. Κασιαλμάς πήρε μια μέρα την θυγ. του Χαράλαμπους Κολοβού που εξετελέσθη ονόματι Ασπασίαν και της είπε: να πάνε μαζί το φαγητό στο μοναστήρι και την εξετέλεσαν και αυτήν. Ο Κασιαλμάς είχε προσυνενοηθή με τον Στρατοπεδάρχην γι αυτήν. Μια μέρα ήλθαν εις το στρατόπεδον: 1) ΄Οθων Τσανέλος, 2) Νικόλαος Σταυρόπουλος, 3) Γεώργιος Κουτσελάς, τους συλληφθέντας εις Γκούραν. Τα κειμήλια Αγίου Γεωργίου Φενεού τα μάζεψαν οι καλόγηροι, ίνα τα φυλάξουν από τους Γερμανούς και τα έκρυψαν στο καταφύγιον της Μονής. Ο Στρατοπεδάρχης Σίμος τ’ ανακάλυψε και τον ήκουσαν να λέγη, ότι αυτά πρέπει να πάνε για οικονομικά του Κόμματος. Δεν ξέρω πότε τα πήρε και που τα πήγε. Από τους Καλογήρους της Μονής έσφαξαν τον Ιερομόναχον Αρσένιον, κατόπιν συμβουλίου των εκτελεστών του στρατοπέδου διότι έδειξε κάποιο ταγάρι με γράμμα εις τους κατοίκους του Στενού, όπως έλεγαν. Έπειτα πήραν την απόφασιν και έσφαξαν άλλους 6 καλογήρους στην τρύπα. Συνεργοί ήσαν και οι κατηγορούμενοι, κάτοικοι Καλυβίων, για να αρπάξουν και να κλέψουν την περιουσίαν της Μονής. Για τους ΄Αγγλους που ευρίσοντο στην περιοχή εκείνη μου είπεν ο «Θύμιος», Γκιόκας από το Κριεκούκιον, το επάγγελμα σωφέρ, ότι εξετελέσθησαν από τους αντάρτας εις τα Τρόπαια της  Γορτυνίας ως έμαθα. Τους συλληφθέντες και εκτελεσθέντας κατοίκους Γκούρας τους έφερε στο Μοναστήρι ο Γ. Κοτσελάς με δύο άλλους τους παρέδωκεν εις τον στρατοπεδάρχην Σίμον και βοηθόν Γ. Πισσογιαννάκην. Ο Γ. Κοτσελάς παρέδωσε και ένα φάκελλον των κατηγορουμένων εις τον στρατοπεδάρχην. Ήμουν μπροστά όταν παρέδωσε κρατουμένους και φάκελλον. Τον Ιερέα της Γκούρας Παπα Χαρλαύτην τον εξετέλεσε στην τρύπα ο Κ. Σερμπέτης ή Γλυκός και μάλιστα τον κτύπησε με μαχαίρι, διότι εξεστόμησε μία κατάρα, τον κτύπησε πολλές φορές με μαχαίρι μέχρις ότου τον άφηκε άπνοον. Εις το στρατόπεδον ήρχοντο επίσης εκ Γκούρας εκτός του Γ. Κοτσελά, Τζανέλλου, Σταυρόπουλου, και Λύρα και ο Αντων. Κολοκούρης του Γ. και ο Μ. Λύρας ή Κορδομήτρος. Γι αυτά, που λέγει εναντίον μου ο Γ. Κωστέας ή Γιαννίδης ότι δηλ. εγώ με ομάδα πήγα, τον βρήκα στην περιοχή του Πελλίνης και του ζήτησα και μου έδωσε άνδρας του και πήγαμε στο Κιάτο και συνελάβαμε και εκτελέσαμε εις την μεταξύ Παναρήτι κι Μαρκάσι θέσιν τους 3 αδελφούς, Γεώργιον, Δημήτριον και Αχιλλέαν Χαρλαύτην εκ Γκούρας υιούς τους εκτελέσθέντος Ιερέως Παπα Παναγή Χαρλαύτη, δεν ξέρω τίποτε ούτε ποτέ πήγα στην Πελλίνη ή Κιάτον. Άλλο τι δεν έχω να προσθέσω και γράμματα γνωρίζω. Τω ανεγνώσθη και βεβαιωθείσα υπογράφεται.

Ο Εξετασθείς      Οι Μάρτυρες   Ο Μοίραχος                Ακριβές Αντίγραφον
Κόρινθος τη 9 Μαρτίου 1945